DienstenWaardering van vennootschappen

Een andere hoofdactiviteit van ons kantoor is het opmaken van waardebepalingen van vennootschappen. Het bepalen van de waarde van een vennootschap is een vak op zich waarin ons kantoor zich heeft gespecialiseerd doorheen de jaren. Door de kennis die ons kantoor heeft opgebouwd is ons waarderingsmodel zeer uitgebreid.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Deze kennis en expertise werd onlangs gebundeld in het boek “Business Valuation, Using financial analysis to measure a company’s value”, uitgegeven door Intersentia (ISBN 978-1-78068-016-3).

De meest voorkomende situaties voor het opmaken van een waardering zijn:

• Verkoop van aandelen
• Echtscheidingsprocedures
• Uittreding van een vennoot
• Schenkingen
• Nalatenschappen

In ons waarderingsmodel maken wij gebruik van een 25-tal methodes van waardering welke onder te verdelen zijn in 2 hoofdgroepen:

1. Netto substantiële waarde

Deze methode houdt rekening met het eigen vermogen vermeerderd met de latente meer- en/of minderwaarden.

Deze methode wordt voornamelijk toegepast op patrimoniumvennootschappen of wanneer het rendement van de vennootschap niet voldoet aan de vooropgestelde rendementseis.

2. Zuivere en gemengde opbrengstmethoden

Deze methode is gebaseerd op basis van een 20-tal methoden gebaseerd op verschillende academische werkstukken.

Gezien onze specialisatie in het domein van waardebepalingen, garanderen wij u een efficiënte behandeling van uw dossier om u een afgewerkte waardebepaling te kunnen aanbieden binnen zo kort mogelijke termijnen.

Hoe kunnen we u helpen?

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
contactgegevensContacteer ons
locatieWaar zijn we gevestigd
socialsVolg ons op social media
contactgegevensContacteer ons
locatieWaar zijn we gevestigd
socialsVolg ons op social media

© parmrev.be. Alle rechten voorbehouden. Website door  logo Emperize

© parmrev.be. Alle rechten voorbehouden. Website door  logo Emperize